Kysy lisää purun ja pölyjen suodattamisesta!

Markus Jansson

Ilmansuojelu
Tuoteryhmäpäällikkö

Mika Rytkönen

Ilmansuojelu
Myyntipäällikkö

Järjestelmät purun- ja pölyjen poistoon

Hyvin eri kokoista purua ja puupölyä syntyy erilaisissa mekaanista puunkäsittelyä tekevissä yrityksissä ja oppilaitoksissa. Tyypillisiä purua ja pölyä tuottavia laitteita ovat erilaiset höylät, hiomakoneet, sirkkelit, jyrsimet, trimmerit, vannesahat ja CNC-koneet.

Hyvin suunnitellun purunpoistojärjestelmän päätarkoituksena on pitää tuotantotilat, tuotantolaitteet sekä työskentelyilma puhtaana. Tuotantolaitteiden huoltovälejä pystytään pidentämään pitämällä laitteiden ympäristö puhtaana haitallisesta puupölystä ja purusta. Tuotantotiloissa joissa käsitellään puuta mekaanisesti, on huomioitava myös pölyräjähdyksien ennaltaehkäisy. Vaarallisia (räjähdysherkkiä) puupölykertymiä voidaan tehokkaasti välttää tehokkaalla purunpoistojärjestelmällä sekä varmistamalla, että järjestelmä on ATEX -sertifioitu.

Tehokkaan purunpoistojärjestelmän suunnittelun perustana on toimitilassa tehtävä laitekartoitus, jossa selvitetään tuotantolaitteiden, esimerkiksi hiomakoneen tai CNC-koneen poiston tarve. Poiston tarpeella tarkoitetaan laitevalmistajan ilmoittamaa ilman kuutiomäärää eli kuinka paljon ilmaa tulisi poistua, jotta se ei haittaa laitteen toimintaa. Laitekartoituksen jälkeen suunnittelija mitoittaa toimitilaan sopivan suodatinjärjestelmän, putkistot sekä pölynsiirto- ja keräyslaitteet.

 

TECA on toimittanut purunpoistojärjestelmiä Suomen puuteollisuuteen jo lähes 40 vuotta. TECA luottaa Nedermanin laadukkaisiin suodattimiin joista vanhimmat Suomessa edelleen käytössä olevat laitteistot ovat yli 30 vuotta vanhoja. Omaa tuotantoamme ovat helppoasenteiset QF-pikapantaputket.

Suunnitellessamme asiakkaan kanssa uutta purunpoistojärjestelmää, avainasemassa ovat huolellinen kartoitus- ja mitoitustyö sekä järjestelmän asennus hyödyntäen asiakkaan tuotannon seisokkeja. Toimitamme uuden järjestelmän tarvittaessa avaimet käteen -periaatteella tai teemme olemassa olevan järjestelmän modernisoinnin.

Tekninen neuvonta, käyttöönotto ja koulutus, suodattimien vaihdot sekä määräaikaishuollot kuuluvat TECAn tarjoamiin palveluihin. Haluamme varmistaa yhdessä asiakkaan kanssa, että uusi järjestelmä on käytettävissä seuraavat 30 vuotta.

 

 

TECA Puuntyöstö 3
Top