Voiteluaineiden annostusten automaattinen kirjausjärjestelmä

Ota yhteyttä, niin mitoitetaan teille sopiva järjestelmä!

Simo Korhonen

Voitelulaitteet
Tuoteryhmäpäällikkö

Gracon Pulse Pro -fluid management järjestelmällä automatisoit korjaamosi voiteluaineiden annosteluiden kirjaamisen, tankkien pinnanvalvonnan sekä paineilmapumppujen paineilman syötön. Pulse Pro tallentaa automaattisesti tiedot kuten:

  • Mitä voiteluainetta annosteltiin?
  • Mille työmääräykselle annostus tapahtui?
  • Kuinka paljon voiteluainetta annosteltiin?
  • Kuka annostuksen teki?

Yksinkertaisimmillaan Pulse Pro muodostuu kahdesta komponentista; Pulse Hub:sta ja Pulse -öljymittarista. Pulse Hubilla korjaamoon luodaan langaton verkko, johon öljymittarit yhdistetään. Pulse on selainpohjainen järjestelmä eikä sitä varten tarvitse asentaa mitään ylimääräistä ohjelmistoa vaan pääkäyttäjä pääsee seuraamaan annostuksia millä tahansa älylaitteella, jossa on verkkoselain. Pulse on myös mahdollista integroida korjaamon käytössä olevan DMS / ERP:n kanssa, jolloin tieto öljyannosteluista menee automaattisesti työmääräimelle. Asentajat puolestaan tunnistautuvat öljymittariin joko NFC -tunnistelaatalla tai henkilökohtaisella PIN -koodilla ennen jokaista öljyannostusta. Näin jokaisesta annostuksesta jää järjestelmään jälki.

Pulse Pro:lla on myös mahdollista halutessaan seurata tankkien pintoja sekä ohjata paineilmatoimisten pumppujen paineilmansyöttöä. TLM -pinnanvahdilla voi seurata öljy- ja glykolitankkien pintojen tasoja. Kun käyttäjän määrittämä hälyraja saavutetaan TLM -lähettää viestin esimerkiksi ostajan sähköpostiin, että kyseinen voiteluaine on käymässä vähiin ja sitä tulee tilata lisää. PAC -venttiili puolestaan asennetaan paineilmatoimisten pumppujen paineilman syöttölinjaan. Kun asentaja aktivoi Pulse öljymittarin korjaamossa, PAC venttiili aukeaa ja pumppu saa ilmaa. Asentajan lopetettua voiteluaineen annostelu PAC -venttiili sulkeutuu pääkäyttäjän määrittämän ajan kuluttua eivätkä pumput jää paineenalaisiksi.

Graco Pulse Pro kirjausjärjestelmä
Top