Teca.fi käyttöehdot

Päivitetty 3.7.2018

Käyttämällä www.teca.fi sivustoa hyväksyt nämä käyttöehdot.

 

1 Kattavuus

Nämä käyttöehdot koskevat tämän TECA Oy (jäljempänä “TECA” tai “me””) tarjoaman sivuston (”teca.fi-sivusto”) kaikenlaista käyttöä. Näitä käyttöehtoja voidaan täydentää tai muuttaa liiketoiminnan muuttuessa. Tälle sivustolle siirtymisen ja käyttämisen katsotaan tarkoittavan käyttöehtojen nykyisen version hyväksymistä.

 

2 Palvelut

Tämä teca.fi-sivusto sisältää yritykseen liittyviä tietoja ja palveluita katsottavaksi ja ladattavaksi. Pidätämme oikeuden lopettaa teca.fi-sivuston toiminta osittain tai kokonaan milloin tahansa. Internetin ja tietokonejärjestelmien luonteen takia emme ota vastuuta teca.fi-sivuston jatkuvasta käytettävyydestä.

 

3 Kävijän ja asiakkaan tietojen tallentaminen ja käyttö

Tallennamme teca.fi-sivuston kautta lomakkeilla tai sähköpostilla lähetetyt henkilötiedot omaa myynti- ja markkinointikäyttöä varten. Voimme ottaa vapaasti yhteyttä annettujen yhteystietojen perusteella. 

Säilytämme tietoja niin kauan kuin se liiketoiminnallisessa mielessä on tarpeellista. Käyttämämme sovellukset ja palvelut voivat sijaita myös EU:n ulkopuolella. Emme luovuta tai myy henkilötietoja edelleen ulkopuolisen, kolmannen tahon vapaaseen käyttöön.Voimme kuitenkin omaa myynti- ja markkinointityötämme varten luovuttaa henkilötietoja meidän asioita hoitaville yhteistyökumppaneille ja tallentaa henkilötietoja verkkosivuston ulkopuoliseen sovellukseen tai palveluun, kuten sähköpostiviestintäohjelmistoon tai asiakkuudenhallintaohjelmistoon.

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus pyytää omien tietojensa poistamista, muokkaamista tai saada omat tietonsa itselleen. Lue tarkemmin tietosuojaselosteesta tietosuojakäytäntömme ja ohjeet tietojen poistamisen pyytämiseen.

 

3.1 Rekisteröityminen ja rekisteröityneen asiakkaan tietojen tallentaminen ja käyttö

Jotkin teca.fi -sivuston sivut saattavat olla salasanasuojattuja. Vain rekisteröityneet käyttäjät pääsevät sellaisille sivuille turvallisuuden ja liiketoimintaan liittyvien transaktioiden salaamisen vuoksi. Pidätämme oikeuden estää kenen tahansa käyttäjän rekisteröityminen. Voimme milloin tahansa ja ilman mitään velvoitetta ilmoittaa syytä estää käyttäjää pääsemästä salasanasuojatulle alueelle estämällä käyttäjätiedot, erityisesti jos käyttäjä antaa rekisteröityessään vääriä tietoja, rikkoo käyttöehtoja tai laiminlyö riittävää huolellisuutta käsitellessään omia käyttäjätietojaan, rikkoo mitä tahansa voimassa olevaa lakia siirtyessään teca.fi -sivustolle tai sitä käyttäessään, ei ole käyttänyt sivustoa pitkään aikaan.

Tallennamme teca.fi sivujen kautta tehtäessä käyttäjätunnuksen rekisteröitymisen yhteydessä henkilötiedot sisäänkirjautumista varten. Näitä tietoja ei käytetä muuhun kuin tunnuksen luomiseen ja tarvittaessa yhteydenottoon tunnusten luomisessa ilmenneiden ongelmien ratkaisemiseen.

Käyttäjän kirjautuessa ensimmäisen kerran järjestelmään hän antaa oikeudet yritykselle tallentaa ja käyttää henkilötietoja ainoastaan meidän omaa myyntikäyttöä varten tehtyjen tarjouspyyntöjen ja tilausten käsittelemiseksi. Henkilötietoja käytetään mukaan lukien mutta ei rajoittuen tarjouksen tekemiseen, ostotapahtuman vahvistamiseen, sopimuksen tekemiseen, tilaushistorian tallentamiseen ja tilauksen toimittamiseen.

Rekisteröitymisen aikana käyttäjän täytyy antaa oikeaa tietoa ja sikäli kuin tiedot muuttuvat, päivittää ne ilman perusteettomia viiveitä. Käyttäjän tulee varmistaa, että hänen antamansa sähköpostiosoite on voimassa ja että käyttäjä voidaan tavoittaa kyseisestä osoitteesta.

Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjä saa pääsykoodit, jotka muodostuvat käyttäjätunnuksesta ja salasanasta (”käyttäjätiedot”). Ensimmäisellä käyntikerralla käyttäjän tulee vaihtaa salasana uuteen, vain käyttäjän itsensä tiedossa olevaan salasanaan.

Käyttäjän tulee varmistaa, että kolmannet osapuolet eivät pääse käsiksi käyttäjätietoihin. Hän on vastuussa omalla käyttäjätunnuksellaan tehdyistä maksutapahtumista ja muista toimista. Käyttäjän tulee kirjautua jokaisen käyttökerran jälkeen ulos salasanalla suojatulta alueelta. Jos ja kun käyttäjä havaitsee, että kolmannet osapuolet käyttävät luvatta hänen käyttäjätietojaan, käyttäjän täytyy ilmoittaa siitä viipymättä meille kirjallisesti sekä sähköpostilla, mikäli mahdollista. Tällöin voimme estää pääsyn salasanasuojatulle alueelle kyseisillä käyttäjätiedoilla. Käyttäjä voi päästä alueelle uudelleen vain uudella hakemuksella tai rekisteröitymällä uudelleen. Käyttäjä voi pyytää rekisteröintinsä peruutusta milloin tahansa kirjallisesti sikäli kuin poistaminen ei loukkaa sopimussuhteiden asianmukaista jatkumista. Tällaisessa tapauksessa poistamme kaikki käyttäjätiedot ja muut käyttäjää koskevat henkilökohtaiset tiedot heti, kun näitä tietoja ei enää tarvita.

Emme käytä henkilötietoja markkinointiin ja mainontaan, jos yhteydenottaja ei ole erikseen antanut oikeutta tähän käyttöön. Voimme kuitenkin tiedottaa tärkeistä myytävään palveluun tai tuotteeseen liittyvistä muutoksista, päivityksistä tai muista ajankohtaisista asioista, kuten esimerkiksi uudesta tuoteversiosta tai palvelukatkoksesta. Voimme ottaa vapaasti yhteyttä annettujen yhteystietojen perusteella tarjouksen tekemistä tai kaupan suorittamista varten.

3.2 Tarjouspyyntöjen ja tilausta tekevän asiakkaan tietojen tallentaminen ja käyttö

Tallennamme sivujen kautta tehtyjen tarjouspyyntöjen ja tilausten henkilötiedot ainoastaan omaa myyntikäyttöä varten. Henkilötietoja käytetään mukaan lukien mutta ei rajoittuen tarjouksen tekemiseen, ostotapahtuman vahvistamiseen, sopimuksen tekemiseen, tilaushistorian tallentamiseen ja tilauksen toimittamiseen.

Emme käytä henkilötietoja markkinointiin ja mainontaan, jos yhteydenottaja ei ole erikseen antanut oikeutta tähän käyttöön. Voimme kuitenkin tiedottaa tärkeistä myytävään palveluun tai tuotteeseen liittyvistä muutoksista, päivityksistä tai muista ajankohtaisista asioista, kuten esimerkiksi uudesta tuoteversiosta tai palvelukatkoksesta. Voimme ottaa vapaasti yhteyttä annettujen yhteystietojen perusteella tarjouksen tekemistä tai kaupan suorittamista varten.

 

4 Tietoja ja asiakirjoja koskevat käyttöoikeudet

Nämä käyttöehdot koskevat kaikkea tietojen, ohjelmistojen ja asiakirjojen käyttöä teca.fi-sivustolla. Tiedoilla, ohjelmistoilla ja asiakirjoilla on tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten sekä immateriaaliomaisuutta koskevien sopimusten mukainen suoja.

 

5 Immateriaaliomaisuus

Teca.fi-sivuston sisältämä materiaali mukaan lukien kaikki sisältö, tiedot, valokuvat, kuvitukset, grafiikka, nimet, tavaramerkit ja logot ovat TECA Oy:n tai sen lisenssinantajien omaisuutta. Tekijänoikeus- ja tavaramerkkilait sekä muut immateriaaliomaisuutta koskevat lait suojaavat niitä. Sivuston käyttäjillä on oikeus selailla ja katsella sivustoa. Teca.fi-sivuston sisältöä ei saa muuttaa, kopioida, jäljentää, myydä, vuokrata, käyttää, täydentää tai hyödyntää muulla tavalla ilman TECAn etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

TECA-nimen käyttäminen viittauksena on sallittua esimerkiksi luotaessa linkki tälle sivustolle. TECAlle täytyy ilmoittaa etukäteen tällaisesta käytöstä.

 

6 Käyttäjän velvollisuudet

Siirtyessään teca.fi-sivustolle tai käyttäessään sitä käyttäjä ei saa

  • vahingoittaa muita ihmisiä, erityisesti alaikäisiä, tai loukata heidän oikeuksiaan;
  • loukata yleistä siveellisyyttä;
  • loukata immateriaalioikeuksia tai muita omistusoikeuksia;
  • syöttää sivustolle mitään sisältöä, joka sisältää viruksen tai muun tietoja vahingoittamaan kykenevän ohjelman;
  • välittää, tallentaa tai ladata hyperlinkkejä tai sisältöjä, joihin käyttäjällä ei ole oikeutta;
  • levittää pyytämättömiä sähköposteja tai perusteettomia virusvaroituksia, vikavaroituksia tai vastaavaa materiaalia;
  • käyttäjä ei saa houkutella arpajaisiin, ketjukirjeisiin, pyramidipeleihin tai vastaaviin aktiviteetteihin.

TECA voi estää pääsyn teca.fi-sivustolle koska tahansa, erityisesti jos käyttäjä rikkoo mitä tahansa näiden käyttöehtojen velvoitetta.

 

7 Hyperlinkit

Teca.fi-sivusto saattaa sisältää hyperlinkkejä kolmansien osapuolten sivustoille. TECA ei ole vastuussa kyseisten sivustojen sisällöstä, eikä esitä tai suosittele sivustoja tai niiden sisältöjä ominaan. TECA ei valvo kyseisten sivustojen tietoja eikä ole vastuussa niiden sisällöstä ja antamista tiedoista. Käyttäjä on itse vastuussa sivustojen käyttämisestä.

 

8 Evästekäytäntö ja tietojen tallentaminen käyttäjän koneelle

TECAn sivustolla käytetään evästeitä (eng. Cookies). Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka siirretään verkkosivustolta kiintolevylle tai selaimeen, joka puolestaan voi tallentaa evästeen kiintolevylle. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän laitetta tai tiedostoja.

Lisätietoa sivustolla käytössä olevista evästeistä ja seurantatyökaluista tietosuojaselosteessamme.

 

Top